Automatizuj

V rámci iniciačného hodnotenia navrhnem činnosti vhodné pre dostupne technológie nekonvenčnej automatizácie, kolaboratívnej robotiky a autonómnej vnútropodnikovej logistiky.

Pre vybrané procesy vám pripravím podklady pre rýchle a spoľahlivé začatie prototypizácie POC (Proof of Concept), zoznam overených dodávateľov a prípravu pre RFP (Request for Proposal).

V prípade záujmu budem spolupracovať s vaším tímom na zavadzaní efektívnej implemetnácie prokjektov na dosahovanie vertikálneho nábehu VSU (vertical start up).

V prípade záujmu poskytujem interim manažment vedenia projektov podľa najnovšich metód manažmentu inovácií.

Cielom je aby firma začala dosahovať nasledujúce znaky

  • Automatizácia  vykonáva namiesto ľudí ubíjajúce, fyzicky namáhavé či rýchle a opakované činnosti
  • Ľudia nepotrebujú napomáhať svojim dohľadom automatizovanej linke (MTBF > 1 hod.)
  • Linka nemá za celý rok žiadnu poruchu a dosahuje OEE nad 95%
  • Sortimentová prestavba je systematizovaná a nábehy vertikálne hladké
  • Incidenty kvality a bezpečnosti sú nulové
  • Zariadenia komunikujú svoje potreby a predpovedajú budúce stavy

Takéto predstavy sú už dnes skutočnosťou.

Nie ste si istý? Zavolajme / napíšme si.

Zavádzam systémy pre digitálnu transformáciu výrobných firiem.