O mne

Vyštudoval som procesný inžiniering na STU v Bratislave Strojníckej fakulte. Za 27 rokov som optimalizoval výrobné procesy, viedol a rozvíjal potravinárske výrobné závody v skupine Altria, Kraft Foods a Mondelez. Posledné roky som pracoval na automatizácií a digitalizácií výrobných závodov. Zavádzal som v závodoch EU kolaboratívnu robotiku, autonómne dopravné systémy, zber dát.

Zároveň sme vyvíjali software, ktorý spolu s ostatnými systémami mali jeden ciel a to dosiahnuť stabilitu procesov a úroveň automatizácie a digitalizácie, aby podniky v perspektíve nasledujúcich 5 až 10 rokov mohli uvažovať o zhasnutí svetiel vo výrobe.    Môje skúsenosti sa dajú zhrnúť do skratky IA4DC, ktorá znie „ Improve, Automate for Digitizing and Control. Som presvedčený, že toto je správny postup ako odpoveď na nedostatok pracovníkov vo výrobe a stále nižšiu akceptáciu pracovať na zmeny  a víkendy.