Spolupracujem a napomáham  vylepšovať procesy a zavádzať digitálnu transformácie výrobných firiem.

Zmyslom IA4DC je poskytovať riešenia pre transformácie podnikateľských subjektov v oblastiach zlepšovania najmä LEAN a SIX SIGMA v pilieri Improve , Automatizácie – v pilieri Automate a digitálnej transformácie v pilieri Digitize. Tieto tri aktivity zabezpečia vysokú efektivitu riadenia spoločností.

Zavádzam systémy Lean Six Sigma, ktoré stabilizujú vaše procesy. Operátori sa nebudú musieť dotýkať výrobkov a naprávať odchýlky. Systémov je veľa… pomôžem vám vybrať a adoptovať len tie, ktoré v tomto čase najviac prospejú vaším cieľom.

Automatizuj

Ľudí ochotných pracovať na zmeny a cez víkend je nedostatok. Ak sú vaše procesy stabilné dajú sa automatizovať. Navrhnem vhodnú automatizáciu alebo robotizáciu pomocných činností. Vypracujem RFP a poskytnem kontakty na overených dodávateľov. Zavádzam a zaškoľujem proces efektívneho riadenia projektov, ktorého výsledkom je vertikálny nábeh.

Digitalizuj

Vaše výrobné straty nie sú viditeľné ľudskými očami ? Použijeme dáta ako mikroskop do procesov aby sme odhalili incidenty, havárie alebo úrazy. Vybavíme stroje schopnosťou komunikovať s ľuďmi. Operátori nebudú musieť stáť pri stroji, on si ich privolá keď bude potrebovať.

Vaše administratívne procesy sú neprehľadné, zodpovednosti pracovníkov sa prelínajú, komplexita problémov je príliš vysoká ? Predstavíme Vám Workspace, ktorý vám poskytne obraz vašej firmy v reálnom čase. Váš čas budete využívať oveľa viac na plánovanie ako na získavanie informácií a riešenia problémov.

Moje skÚsEnosti

Zavedenie plant data modelu pre zber IoT dát

LEAN SIX SIGMA

Iba stabilné procesy sa dajú automatizovať. Nástrojmi LEAN a SIX SIGMA spoločne dosiahneme, že operátori nebudú musieť do procesu neustále zasahovať, výstupy budú stabilné a pripravené na automatizáciu.

AutomatiZOVAŤ ?

Ľudí ochotných pracovať na zmeny a cez víkend je nedostatok. Ak sú vaše procesy stabilné dajú sa automatizovať. Navrhnem nekonvenčnú automatizáciu a robotizáciu pomocných činností, pripravím RFP a podklady pre výber technológie, odporučím overených dodávateľov.

Digitalizáciu ?

Vaše výrobné straty už nie sú bežne viditeľné ? Použijeme dáta ako mikroskop do procesov, aby sme odhalili potenciálne incidenty.
Sú vaše procesy natoľko komplexné, že sa zložito riadia, odhaľujú koreňové príčiny a priority nie sú zrejmé „na prvú“? Digitálne riešenia pomáhajú vytvoriť poriadok a priority pre každý deň a každého pracovníka

Máte otázky?
Napíšte mi


V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.