IA4DC znamená Vylepšuj (Improve), Automatizuj (Automate) preto, aby si mohol Digitalizovať (Digitize) a efektívne Riadiť (Control)

Napomáham zavádzať systémy digitálnej transformácie výrobných firiem.

Zavádzam systémy Lean Six Sigma, ktoré stabilizujú vaše procesy. Operátori sa nebudú musieť dotýkať výrobkov a naprávať odchýlky. Systémov je veľa… pomôžem vám vybrať a adoptovať len tie, ktoré v tomto čase najviac prospejú vaším cieľom.

Ľudí ochotných pracovať na zmeny a cez víkend je nedostatok. Ak sú vaše procesy stabilné dajú sa automatizovať. Navrhnem nekonvenčnú automatizáciu a robotizáciu pomocných činností. Treba začať čo najskôr, nájsť pracovníkov pre náročné práce, nočné zmeny a víkendy bude takmer nemožné.

Vaše výrobné straty nie sú viditeľné ľudskými očami ? Použijeme dáta ako mikroskop do procesov aby sme odhalili incidenty, havárie alebo úrazy. Vybavíme stroje schopnosťou komunikovať s ľuďmi. Operátori nebudú musieť stáť pri stroji on si ich privolá keď bude potrebovať.

Moje skÚsEnosti

Zavedenie plant data modelu pre zber IoT dát

Digitalizácia

Vaše výrobné straty nie sú viditeľné ľudskými očami ? Použijeme dáta ako mikroskop do procesov aby sme odhalili incidenty, havárie alebo úrazy. Vybavíme stroje schopnosťou komunikovať s ľuďmi.
Operátori nebudú musieť stáť pri stroji on si ich privolá keď bude potrebovať.

Automatizácia

Ľudí ochotných pracovať na zmeny a cez víkend je nedostatok. Ak sú vaše procesy stabilné dajú sa automatizovať. Navrhnem nekonvenčnú automatizáciu a robotizáciu pomocných činností. Treba začať čo najskôr, nájsť pracovníkov pre náročné práce, nočné zmeny a víkendy bude takmer nemožné.

Máte otázky?
Napíšte mi


V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.