Digitalizuj

V  prvom kroku si dohodneme jednoduché iniciačné zhodnotenie vašich procesov pre vzájomné pochopenie situácie. Následne navrhnem digitálne nástroje pre vybrané procesy, ktoré majú najväčší potenciál efektívnej návratnosti ROI.

Najčastejšie digitálne aplikácie sa využívajú na zviditeľnenie strát alebo predikciu incidentov v procesoch, kde starty nie sú viditeľné bežným pozorovaním. Aplikácie sledujú

 • Poruchovosť a predikujú potenciálne zastavenia
 • Monitorujú OEE, reportujú výsledky
 • Monitorujú spotrebu energie a upozorňujú na plýtvanie
 • Komunikujú s operátorom a umožňujú vzdialenú kontrolu

Druhý často využívaný „use case“ je digitálna administrácia zložitých procesov, tak aby prevládala jednoznačnosť a poriadok vo vedení každodenných úloh. Takáto aplikácia zobrazuje v reálnom čase kľúčové indikátory , zrýchľuje informovanosť a umožňuje manažmentu venovať čas rozvoju firmy namiesto hasenia problémov. Okrem toho umožňuje:

 • Efektívne nájsť koreňové príčiny problémov
 • Efektívne riadiť interne a externé audity a nápravné opatrenia
 • Manažovať tréning a rozvoj zamestnancov
 • Stanovovať denné priority pre každého člena týmu vzhľadom na najvyššie priority vedenia
 • Poskytovať podporu SMED video návodmi, tréningom alebo dostupnosťou digitálnej dokumentácie
 • Riadenia využívania služobných áut
 • Digitalizované projektové riadenie od FMEA až po VSU

Nie ste si istý? Zavolajme / napíšme si.

Zavádzam systémy pre digitálnu transformáciu výrobných firiem.