Vylepšuj

V iniciačnom hodnotení si pozriem vaše procesy a navrhnem najúčinnejšie metódy Lean a Six Sigma na ich vylepšenie. Podľa vašich predstáv navrhnem ďalšiu spoluprácu pri zavádzaní metód do vášho podniku.

Cieľom iniciačného hodnotenia je vytvoriť na mieru metódy a adoptívne činnosti, aby firma začala dosahovať nasledujúce znaky známe ako výsledky HPWS (High Performing Work Systems).

Ukážkové výstupy

  • Procesy sú stabilizované a vykazujú zanedbateľné odchýlky a straty
  • Ľudia okolo vás sú skutočne nadšení zo svojho pracoviska
  • Kolegovia sa radi pochvália o firme kde pracujú svojim priateľom a rodine
  • Malé pracovné tímy spolupracujú ako samostatne riadené celky plniace svoje ciele a zámery
  • Členovia tímu si navzájom zodpovedajú a úspešne hospodária v rámci vlastných rozpočtov
  • Členovia tímu pohodlne hovoria nápady a otvorene komunikujú bez strachu z odplaty či výsmechu
  • Člen tímu nadšene zdvihne ruku, aby pomohol kolegovi s projektom
  • Takáto organizácia nielenže prináša výsledky svetovej úrovne, ale aj priťahuje druhých. Firma sa stáva zamestnávateľom prvej voľby

Nie ste si istý? Zavolajme / napíšme si.

Zavádzam systémy pre digitálnu transformáciu výrobných firiem.