DMA Digital maturity assessment a návrh krokov k digitálnej transformácií

Úroveň digitalizácie sa bežne zatrieďuje do šiestich stupňov. Spoločne zhodnotíme v ktorom stupni sa nachádzajú vaše procesy a nastavíme kroky pre ďalší rozvoj podľa vašej potreby.

  • 1. Komputerizácia je základom digitalizácie, ale v tomto stupni sú technológie vzájomne izolované a majú nízky stupeň priameho prepojenia
  • 2. Konektivita je úroveň, pri ktorej izolované aplikácie sú už prepojené a vzájomne komunikujú, prípadne vytvárajú integrovaný systém. Na úroveň sa pozeráme s pohľadu IT/OT a zisťujeme do akej miery sú aj tieto technológie prepojené.
  • 3. Vizibilita je úroveň pri ktorej zisťujeme, ako sú dáta analyticky a vizuálne spracovávané. Zásadná otázka znie ako sú dáta schopné popísať „Čo sa deje ?“. Pri tejto úrovni sa očakáva, že senzory dodávajú reálne dáta v čase na základe ktorých sa vykonávajú rozhodnutia.
  • 4. Transparentnosť je úroveň pri ktorej zisťujeme do akej miery si vieme odpovedať pomocou dát na otázku „Prečo sa to deje ?“. Dáta sú kontextualizované, poskytujú výpovednú informáciu pre podporu rozhodnutí.
  • 5. Predikovateľnosť je úroveň pri ktorej vieme odpovedať na otázku „Čo sa stane ?“ Aplikácie dokážu simulovať budúce scenáre a pravdepodobnosť uskutočnenia.
  • 6. Adaptovateľnosť je úroveň, pri ktorej procesy vykonávajú autonómnu reguláciu. Tento stav technológie a procesov umožňuje, aby IT systémy vykonávali rozhodovanie automaticky bez prítomnosti človeka.