Iniciačné zhodnotenie procesov s návrhom krokov k odstraňovaniu strát

Spoločne si prejdeme vaše kritické procesy, zadefinujeme najväčšie straty. Môžu to byť straty na efektivite výrobných liniek, materiálové straty či straty energie. Veľmi časté bývajú straty z dôvodu nejasnosti prepojenia procesov alebo prelínania zodpovedností.

Nastroje na elimináciu strát vám navrhnem a ak budete mať záujem, pomôžem ich implementovať, zaškoliť a adoptovať.