Inžiniering pre kolaboratívnu automatizáciu a autonómnu logistiku

Možno máte množstvo činností automatizovaných no napriek tomu máte pracovné miesta, na ktoré je veľmi ťažké zabezpečiť zamestnanca. Sú to zvyčajne fyzicky náročné, alebo opakujúce sa činnosti, ktoré by dokázala zvládnuť kolaboratívna alebo kooperatívna robotika. Mal som možnosť podieľať sa na prototypizácií a nasadení do prevádzky viac ako 40 takýchto systémov.

V súčinnosti s vašimi inžiniermi:

  • Zhodnotíme stabilitu procesu a vhodnosť pre automatizáciu
  • Vypracujem RFQ a odporučím skúsené automatizačné firmy
  • Ak bude záujem zaškolím váš tím inžinierov na FMEA, Vedenie projektov systémom „Vertical Start-up“