Koordinácia digitálnej transformácie

Po skúsenostiach so zavádzaním digitálnej transformácie v nadnárodnej výrobnej firme, Vás prevediem nevyhnutnými krokmi tak, aby vaša cesta bola čo najviac efektívna. Postupnou realizáciou budeme komplikované procesy a ich väzby meniť na transparentné a logicky previazané. Spoločne spravíme:

  • Mapovanie súčasného stavu alebo Digital Maturity Assessment vašich procesov
  • Výber procesov s najväčším potenciálom pre digitalizáciu (Use Case definition)
  • Vyberieme digitálne riešenia a pripravíme ROI pre
    • MES systémy (monitorovanie OEE, materiálových strát, kvality, Andone..)
    • Digitalizáciu administratívnych procesov, tak aby sa postupne celá činnosť presunula na jednu platformu
  • Ak sa rozhodnete pre ďalšiu spoluprácu, poskytnem Vám súčinnosť pri implementácií aplikácií, zaškolovaní a ich adopcií tak, aby si užívatelia aplikácie obľúbili a využívali ich na plný potenciál.