Zavádzanie systémov Integrovanej Lean Six Sigmy

V iniciačnom hodnotení si spoločne prejdeme vaše kritické procesy a kvantifikujeme straty. Následne navrhnem najúčinnejšie metódy Lean a Six Sigma na eliminovanie strát. Podľa vašich predstáv navrhnem ďalšiu spoluprácu pri zavádzaní metód kontinuálneho zlepšovania do vášho podniku.

Nástroje LEAN a SIX SIGMA sú určené na spoznanie a eliminovanie:

 • Strát z nedostatočnej spoľahlivosti zariadení
  • Autonómnej a Progresívnej údržby
 • Strát z nedostatočnej stability procesov
  • Kontinuálneho zlepšovania
  • Zavádzania inovácií a projektového riadenia
  • Kvality
 • Strát z nedostatočného vzdelávania a zapojenia pracovníkov
  • Leadershipu
  • Vzdelávania
  • Bezpečnosti pri práci
  • Organizačného riadenia